Ulusal akademik dergilerde yayımlanmış makalelere erişimi kolaylaştırmak amacıyla Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi tarafından geliştirilmiş bir tam metin veritabanıdır.

Makalelere erişim için izlenecek yol: Arama İpuçları:
Son Görüntülenen Makaleler
Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesi Kararlarının Geriye Yürümezliği Sorunu
Yeni Bir Yaşam Biçimi : Artırılmış Gerçeklik (Ag)
An Introduction to Political Psychology for International Relations Scholars
A Psychological and Social Perspective on Completed Suicides in Western Anatolia, Turkey : a Casecontrol Psychological Autopsy Study
Music Perception As a Topic of Cognitive Psychology
İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu
İcra Hukukunda Menfi Tespit ve İtirazın İptali Davası Arasındaki Derdestlik ve Kesin Hüküm İlişkisi
Kamu Yönetimi ve Denetimi Bağlamında Sayıştayın Anayasal ve Yargısal Konumu
Anadolu Üniversitelerinde Ailelerinden Uzakta Öğrenim Gören Öğrencilerin Barınmaya İlişkin Sorunları : (Cumhuriyet Üniversitesi Örneğinde)
Avm’lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması