The aim to the full-text database is to facilitate access to the articles published in national academic refereed journals. The database was developed by Dogus University Library.

There are two ways to access articles: Search Tips:
Recently Popular Articles
AVM’lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması
Atatürkçü Düşünce Sistemi : Atatürkçülük (Kemalizm)
Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları
Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesi Kararlarının Geriye Yürümezliği Sorunu
Yazılı Özbek Edebiyatı
Silt Ara Tabakalı Kum Zeminlerin Sismik Davranışı
Tabakalı Zeminlerde Kazıklı Radye Temellerin Optimum Tasarımı
Kazıklı Temellerin Deprem Performanslarının Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Yöntemi ile İncelenmesi
Cumhuriyet Nedir?
1930'lar Türkiye'sinde Devletçilik Tartışmaları