Görüntüleme (gezinme ile): 2 -- Görüntüleme (arama ile): 4 -- IP: 44.197.111.121 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Music Perception As a Topic of Cognitive Psychology

Yazarlar
Aslı Aslan

Dergi Adı
Doğuş Üniversitesi Dergisi

Cilt
Temmuz 2007, Cilt 8, Sayı 2, ss. 117-127

Anahtar Kelimeler
Music Perception ; Musical Elements ; Cognitive Psychology

Özet
Music perception has a long and distinguished history as a topic of psychological research because music requires a mental activity in humans. As a complex human activity, music perception is naturally an area of interest especially to cognitive psychology. Cognitive studies suggest that listener's experience of a particular musical sequence is driven and at the same time constrained by the sounds registered by auditory mechanisms but also processed by available mental resources. This assumption indicates that researchers must take into account certain inherent limitations and capabilities of the listener. The main purpose of this paper is to discuss possible cognitive processes underlying music perception. The steps taken towards this purpose will be describing the structure of music and discussing the way that this structure is perceived by human cognition.

Başlık (Yabancı Dil)
Bilişsel Psikolojinin Bir Konusu Olarak Müzik Algısı

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Müzik Algısı ; Müziğin Elemanları ; Bilişsel Psikoloji

Özet (Yabancı Dil)
Müzik insanda zihinsel bir aktivite gerektirdiği için psikolojik araştırmaların bir konusu olarak uzun ve ayrıcalıklı bir tarihe sahiptir. Karmaşık bir insan aktivitesi olarak müzik algısı doğal olarak özellikle bilişsel psikoloji için bir ilgi alanı olmuştur. Bilişsel çalışmalar gösteriyor ki bir dinleyicide oluşan belli bir müzik parçasından edindiği deneyim duyusal mekanizmalar tarafından kaydedilen sesler tarafından yürütülür ve aynı zamanda o sesler tarafından da sınırlandırılır fakat aynı zamanda da dinleyicinin mevcut zihinsel mekanizmaları tarafından işlenir. Bu varsayım gösterir ki araştırmacılar dinleyicinin yetenekleri ve yetersizliklerini göz önüne almalıdırlar. Bu makalenin temel amacı müzik algısının altında yatan bilişsel süreçleri tartışmaktır. Bu amaca yönelik adımlar müziğin yapısını tarif etmek ve bu yapının insan bilişsel yapısı tarafından algılanma yolunu tartışmak olacaktır.