Görüntüleme (gezinme ile): 13 -- Görüntüleme (arama ile): 3 -- IP: 3.215.16.238 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Alman Çevre Hukukunun Anayasal Çerçevesi

Yazarlar
Ahmet M. Güneş

Dergi Adı
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt
2009, Cilt 58, Sayı 4, ss. 777-824

Anahtar Kelimeler
Alman çevre hukuku ; Alman Anayasası ; çevre ve anayasa ; çevre hakkı ; çevrenin korunması

Özet
20a maddesinin 1994 yılında Federal Anayasaya eklenmesi ile çevrenin korunması mevzuu, Almanya'da anayasal bir statüye kavuşmuş ve tüm devlet organları çevrenin korunması ile mükellef kılınmıştır. Federal Anayasanın 20a maddesi, kişilere çevrenin korunması konusunda bir çevre hakkı tanımamakta, sadece bir rehber ilke içermektedir. Bu makalemizde, bilhassa Federal Anayasanın 20a maddesi etrafında yürütülen tartışmalarla, Almanya'da çevrenin anayasal düzlemde korunmasına ilişkin anayasal hükümler ayrıntılı bir şekilde irdelenerek, Alman çevre hukukunun anayasal dayanakları ortaya konmaya çalışılmıştır.

Başlık (Yabancı Dil)
The Constitutional Framework of German Environmental Law

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
German environmental law ; German Constitution ; constitution and environment ; right to environment ; environmental protection

Özet (Yabancı Dil)
In 1994, the concept of environmental protection was explicitly entered into the German Federal Constitution of 23 May 1949 with the amendment of the constitution by adding a special provision to Article 20a. With this amendment, all institutions have had the obligation to take measures necessary to protect the environment since then. Article 20a of the German Federal Constitution does not establish any right to environment for individuals ; however, it provides only a state goal to protect the environment. In this article, the constitutional basis for environmental protection is analyzed by considering Article 20a of the German Federal Constitution in an attempt to establish a constitutional basis for German environmental law.