Görüntüleme (gezinme ile): 23 -- Görüntüleme (arama ile): 1 -- IP: 3.226.72.194 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Aklama Suçunun Önlenmesine Yönelik Çabalar : Adli Muhasebecilik Mesleği ve Uygulamaları

Yazarlar
Cengiz Toraman, Hasan Abdioğlu, Burcu İşgüden

Dergi Adı
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Cilt
Haziran 2009, Cilt 11, Sayı 1, ss. 17-55

Anahtar Kelimeler
Suç Gelirlerinin Aklanması ; Adli Muhasebe ; Denetim

Özet
Küreselleşme ile birlikte artan ticari faaliyet hacmi, gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ve mali sistem ve piyasaların entegre bir yapıda işlemeye başlaması, ekonomik yaşama bir çok kolaylıklar sunmakla birlikte, aklama suçu gibi finansal suçların yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bugün aklama suçu ile mücadele, uluslar arası alanda ortak hareket etmeye yönelik düzenlemeler ve bunların ülke yansımaları ile devam etmektedir. Ancak aklama suçuyla mücadelede profesyonel destek sağlayabilecek belirli yetkinliklere sahip meslek elemanlarına ihtiyaç vardır. Adli muhasebeciler ; dava destek danışmanlığı, hile denetçiliği veya araştırmacı muhasebecilik ve uzman şahitlik hizmetleri ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik çabalara destek sağlayabilecek yetkin meslek elemanlarıdır.

Başlık (Yabancı Dil)
Preventive Measures for Money Laundering : Forensic Accountanting Prefession and Applications

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Money Laundering ; Forensic Accounting ; Auditing

Özet (Yabancı Dil)
With the globalization increasing trade volume, developing information and communication technologies as well as integration of financial and good markets make economic life easy. On the otherhand, these developments have increased the financial crimes such as money laundering. Today, a number of actions to prevent and struggle with money laundering continue with some arrangements, such as “legislations”, for international cooperation and the effects of these actions on the home country. However, to contend with money laundering needs professional individuals with specific perfections and capabilities. Forensic accountants can be considered as one of the most professional individuals with the properties of litigation support consulting, fraud examiner and expert witness in this issue.