Görüntüleme (gezinme ile): 55 -- Görüntüleme (arama ile): 7 -- IP: 3.215.16.238 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Uluslararası Deniz Hukukunda Kıyı Devletinin Kesintisiz Takip Hakkı

Yazarlar
Said Vakkas Gözlügöl

Dergi Adı
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt
2013, Cilt 62, Sayı 2, ss. 473-500

Anahtar Kelimeler
Kıyı devleti ; deniz alanları ; bayrak yasası ; kesintisiz takip hakkı ; yapıcı mevcudiyet doktrini

Özet
Günümüzde bilim ve teknolojideki ilerlemeler paralelinde kıyı devletlerinin denizlerin canlı, gaz, petrol ve mineral gibi kıt ve pahalı kaynaklarından daha fazla yararlanma ihtiyacı ve talepleri de artmıs bulunmaktadır. Buna karsılık, deniz alanlarına iliskin uluslararası hukuk düzenlemeleri ile kıyı devletlerinin kapasitelerinin yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu itibarla, bir taraftan, uluslararası hukuk düzenlemelerinin günümüzün imkân ve ihtiyaçları ısığında güncellenmesi ; diğer taraftan, bir kıyı devleti olarak Türkiye’nin üç tarafını çevreleyen deniz alanlarına iliskin kapasitesini gelistirmesi, hem yeni teknolojilerin hem de uluslararası hukukun sağladığı imkân ve araçlardan maksimum düzeyde yararlanması gerekmektedir. Zira, bu incelemeden anlasıldığı üzere, kıyı devletinin farklı deniz alanlarına iliskin yetki ve kapasitesini tam anlamıyla kullanması, sadece kıyı devletinin etkinliği ve yararına değil, ayrıca uluslararası hukuk düzeninin sağlanmasına hizmet etmektedir.

Başlık (Yabancı Dil)
The Right to Hot Pursuit of the Coastal State Under the International Law of the Sea

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Coastal state ; sea areas ; the flag state ; the right of hot pursuit ; the doctrine of constructive presence

Özet (Yabancı Dil)
In parallel with the latest advancement in technology and science, the needs and the wants of coastal states to benefit more from scarce and precious resources such as gas, petrol, minerals and living sea resources have increased. However, current international law of the sea and relevant competence and capacity of the coastal states have evidently proven to be insufficient. With this respect, progressive improvement of the international law of the sea in the light of contemporary developments and current needs has been necessary on the one hand ; Turkey, as a peninsula, needs to advance its competence and capacity related to its surrounding seas, and must utilize both new technologies and means afforded by the international law at a maximum level, on the other. It has become clear that the utilization of competence and capacity in full by the coastal states not only serves the benefits and effectiveness of the coastal states but also provides and facilitates for international law and order.