Görüntüleme (gezinme ile): 46 -- Görüntüleme (arama ile): 2 -- IP: 3.226.72.194 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Aşırı İfa Güçlüğü Nedeniyle Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması

Yazarlar
Gülmelahat Doğan

Dergi Adı
Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Cilt
Mart-Nisan 2014, Sayı 111, ss. 9-36

Anahtar Kelimeler
Türk Borçlar Kanunu ; Aşırı İfa Güçlüğü ; Sözleşmenin Uyarlanması ; Ahde Vefa Kuralı

Özet
6098 sayılı TBK’nın 136. maddesi ile yasal düzenleme içinde yerini alan aşırı ifa güçlüğü, sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra, ancak ifasına başlanmadan önce tarafların içinde bulunduğu şartların beklenmeyen şekilde değişebileceği durumlarda uygulama alanı bulabilecek bir yapıdır. Bu düzenleme ile yasada yerini bulan “Aşırı İfa Güçlüğü”, ahde vefa ilkesinin bir istisnasını oluşturmaktadır.

Başlık (Yabancı Dil)
Adaption of the Contract to Changing Conditions Due to Extreme Inability to Perform

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Turkish Code of Obligations ; Hardship ; Adaptation Of The Contract ; Pacta Sunda Servanda ; Clausula Rebüs Sic Stantibus

Özet (Yabancı Dil)
Hardship regulated in Article 136 of the Turkish Code of Obligations is a concept that may be implemented in case of unexpected change of the present conditions of the parties and after signing the contract but before the performance. Hardship that takes place in the legal system in this manner is an exception to the principle of pacta sunda servanda.