Görüntüleme (gezinme ile): 262 -- Görüntüleme (arama ile): 9 -- IP: 3.215.16.238 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Türk Ceza Öğretisi ve Uygulamasında Etkin Pişmanlık

Yazarlar
Mehmet Gödekli

Dergi Adı
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Cilt
Ocak 2017, Sayı 29, ss. 277-360

Anahtar Kelimeler
Etkin pişmanlık ; pişmanlığın maddi unsurları ; pişmanlığın manevi unsurları ; gönüllü vazgeçme ; hafifletici nedenler ; cezayı etkileyen şahsi sebep ; iştirak

Özet
765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu döneminde etkin pişmanlık öğretide ve yargı kararlarında suçun tamamlanmasından sonra failin iradi olarak neticenin gerçekleşmesini önlemesi biçiminde kabul edilmekteydi. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde ise etkin pişmanlık, suçun tüm unsurlarıyla tamamlanmasından sonraki aşamada failin pişmanlık duymasını ifade etmektedir. Bu çalışmada etkin pişmanlığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu özelinde nasıl ele alındığı konu edilmektedir. Bu kapsamda öncelikle etkin pişmanlık kavramı, etkin pişmanlığın hukuki niteliği ve etkin pişmanlığın maddi ve manevi unsurları incelenmektedir. Bu inceleme yapılırken mümkün olduğunca öğretideki görüşler ve yargı kararlarından örneklere yer verilmektedir. Ayrıca çalışmada etkin pişmanlık kurumunun “gönüllü vazgeçme”, “şahsi cezasızlık nedenleri”, “hafifletici nedenler” ve “takdiri indirim nedenleri” ile olan ilişkisi değerlendirilmektedir. Nihayet iştirak halinde işlenen suçlarda etkin pişmanlığa değinilerek bazı değerlendirme ve önerilerle çalışma sonlandırılmaktadır.

Başlık (Yabancı Dil)
Effective Repentance in Turkish Criminal Doctrine and Practice

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Effective repentance ; material elements of repentance ; moral elements of repentance ; voluntary abandonment ; extenuating circumstances ; personal reason affecting the punishment ; participation

Özet (Yabancı Dil)
Effective repentance was perceived as in the form of prevention of the result by perpetrator in doctrine and judicial decisions during the period of abolished Turkish Penal Code No. 765. Effective repentance expresses the perpetrator’s regret in the next stage after the termination of crime with all elements in period of Turkish Penal Code No. 5237. It is mentioned in this study how was evaluated the effective repentance in period of the Penal Code No. 5237. In this context, firstly, the concept, the legal qualification and the material and moral elements of effective repentance are examined in the study. During this examination are given the place to the opinions in doctrine and examples from judicial decisions as much as possible. Also it is addressed the relationship of the effective repentance with “voluntary abandonment”, “personal reasons affecting the punishment”, “extenuating circumstances” and “matters of discretional extenuation”. And finally the study is complemented with some evaluations and suggestions by reference to effective repentance in the participation in crimes.