Görüntüleme (gezinme ile): 11 -- Görüntüleme (arama ile): 1 -- IP: 44.201.97.224 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Kararı : First Options of Chicago, Inc V. Kaplan

Yazarlar
, Erman Eroğlu

Dergi Adı
Küresel Bakış : Çeviri Hukuk Dergisi

Cilt
Aralık 2017, Sayı 23, ss. 177-186

Özet
Bu dava, Filedelfiya Menkul Kıymetler Borsası’nda hisse senedi ticareti yapan davacı First Options of Chicago, Inc. (First Options) ile davalı Manuel Kaplan, eşi, ve hisselerinin tamamına sahip olduğu yatırım şirketi MK Investments, Inc. (MKI)’in borçlarının yeniden yapılandırılmasını düzenleyen, dört parçadan oluşan borcun yeniden yapılandırılması sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanmıştır. First Options, ödeme talepleri yerine getirilmediğinde Filedelfiya Menkul Kıymetler Borsası heyetince yapılan tahkim yargılamasında hakkını aramıştır. Yalnızca tahkim sözleşmesinin bulunduğu belgeyi imzalayan MKI tahkime başvurmuş ; ancak o belgeyi imzalamamış olan Kaplanlar, First Options ile uyuşmazlıklarının tahkim edilebilirliğini reddedip, hakem heyetine itirazda bulunmuşlardır. Hakemler uyuşmazlığın esasına ilişkin yargılama yetkisi olduğuna karar verip First Options lehine hüküm vermiştir. Bu kararı federal bölge mahkemesi onarken federal istinaf mahkemesi bozmuştur. İstinaf mahkemesi uyuşmazlığın tahkim edilemeyeceğine karar vermiş ; hakem heyetinin bir uyuşmazlık üzerinde yargı yetkisinin olup olmadığına bağımsız mahkemelerce karar verilmesi gerektiğini, ve Kaplanların tahkim kararının iptaline yönelik dilekçelerinin bölge mahkemesince reddinin değerlendirmesinde olağan inceleme standartlarının uygulanması gerektiğini belirtmiştir.