Görüntüleme (gezinme ile): 6 -- Görüntüleme (arama ile): 4 -- IP: 44.197.111.121 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu

Yazarlar
İştar Cengiz

Dergi Adı
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Cilt
Nisan 2018, Sayı 34, ss. 123-142

Anahtar Kelimeler
İş Kazası ; Sorumluluk ; Hukuki Sorumluluk ; İşverenin Hukuki Sorumluluğu

Özet
Meydana gelen ve maluliyetle ya da ölümle sonuçlanan bir iş kazası ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken iki önemli konu bulunmaktadır : İş kazalarının önlenmesine yönelik faaliyetler ve iş kazalarından kaynaklanan zararların tazmini. Devlet tarafından işverene bu anlamda (önleme ve tazmin) kanuni düzenlemelerle yüklenmiş sorumluluklar bulunmaktadır. Bu kapsamda işverene devlet tarafından yüklenen bu sorumluluğun kaynağı Anayasa’dır. Anayasa’da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak devlete üç önemli ödev yüklenmiştir : Bunlar ; mevzuat oluşturma, teşkilat kurma ve denetim yapma ödevleridir.

Başlık (Yabancı Dil)
Legal Liability of Employer From Occupational Accidents

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Occupational accidents ; liability ; legal liability ; legal liability of employer

Özet (Yabancı Dil)
There are two significant topics related to occupational accident which happened and resulted in with disability or death : Activities to prevent occupational accidents and compensation of damage related occupational accidents. There are liabilities put by legal regulations legislated by state in this sense(preventation and compensation). In this context source of assignment of state to assign liabilities is Constitution. Constitution assigns three liabilities concerning occupational health and safety : These are ; lawmaking, organization and conduction of inspection.