Görüntüleme (gezinme ile): 32 -- Görüntüleme (arama ile): 1 -- IP: 44.197.111.121 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Yeni Bir Yaşam Biçimi : Artırılmış Gerçeklik (Ag)

Yazarlar
Bülent Bingöl

Dergi Adı
Etkileşim : Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi

Cilt
Nisan 2018, Sayı 1, ss. 44-55

Anahtar Kelimeler
artırılmış gerçeklik ; dijital teknoloji ; mobil uygulamalar

Özet
Teknoloji alanındaki gelişmeler / değişimler insan hayatını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Özellikle iletişim teknolojisi alanında hızla gelişen / değişen yazılım ve donanımlar insanların yaşama şekilleri, çevresi ile etkileşimi, bireysel zaman geçirme biçimleri üzerinde belirleyici olmakla kalmayıp, insan hayatını ilgilendiren her alanda da etkisini göstermektedir. “Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR)” kavramı ; sağlık, eğitim, havacılık, savunma, mimarlık, pazarlama, yayıncılık, seyahat, emlak, otomotiv, müzecilik, reklam, eğlence, dijital oyun gibi alanlarda teknolojideki değişime paralel olarak kullanılmaktadır. Teknolojideki bu değişimin görsel ürüne yansımasına en iyi örnek teşkil edebilecek artırılmış gerçeklik, bilgisayar tarafında üretilen ses, görüntü, animasyon, hologram gibi dijital elemanları akıllı telefon, tablet ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde bulunduğumuz ortamın üzerine gerçek zamanlı olarak yerleştirerek yeni bir algı ortamı oluşturur. Zenginleştirilmiş bu yeni ortam sayesinde gerçek hayata fiziksel olarak yerleştirilmesi mümkün olmayan nesne ve olgular, artırılmış gerçeklikte sanal olarak algılanabilir hale gelir. Artırılmış gerçeklik sayesinde oluşan bu algı ortamları dijital oyunlar gibi eğlence odaklı kalmayıp hayat kurtaran bir ameliyattan, ameliyatı yapan doktorun eğitiminden, gerçekte var olmayan bir tasarım ürünü veya yapının görselleştirilmesinden, tarih öncesi çağda yaşamış olan bir yaratığın veya var olmuş bir mekânın canlandırılmasından, ambalajın etiketi üzerinden ürün detayına ulaşmaya kadar birçok alanda reel olarak kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojik gelişmelerin paralelinde yaşam şekillerinin değişmesi ile yakın gelecekte bugün hayal bile edilemeyecek birçok ortamın artırılmış gerçeklik sayesinde insanlara sunulacağı açıktır. Bu çalışmanın amacını ; artırılmış gerçeklik konusuna genel bir bakış açısı sunmak, son gelişmeleri incelemek, toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini uygulama alanlarını dijital ortamlar açısından değerlendirmek oluşturmaktadır.

Başlık (Yabancı Dil)
A New Way of Life : Augmented Reality (Ar)

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
augmented reality ; digital technology ; mobil applications

Özet (Yabancı Dil)
Developments / changes in the field of technology directly or indirectly affect human life. The rapidly developing / changing software and hardware in the field of communication technology is not only determining people’s ways of lives, their interaction with the environment, their individual leisure time activities, but it is also affecting every aspect of human life. The concept of “augmented reality” (AR) is being used in parallel with the technological developments in the fields of health, education, aviation, defense, architecture, marketing, publishing, travel, real estate, automotive, museology, advertising, entertainment and digital gaming. Augmented reality is the paradigm of the reflection of change in technology to a visual product since it creates a new perception of the surrounding by placing computer-generated digital elements such as sound, image, animation and hologram on the environment in real time via smartphones, tablets and virtual reality glasses. With this new enriched environment, objects and phenomena that cannot physically be placed in real environment become virtually perceivable. These perceived environments created by the augmented reality are not only being utilized in entertainment domains such as digital games but they are also being used in an array of areas from life-saving medical operations, education of doctors, visualization of a design product or a structure that does not exist in reality, animation of a creature that lived in prehistoric times or simulation of a historic space that no longer exists. With the life styles and technological developments changing in tandem, it is clear that in the future augmented reality will offer many environments to people that are hard to imagine today. This study aims to present an overview of the concept of augmented reality, to examine the recent developments in the field, to evaluate the effects of augmented reality on social life and its application areas in terms of digital media.