Görüntüleme (gezinme ile): 43 -- Görüntüleme (arama ile): 1 -- IP: 3.226.72.194 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Kara Para Aklamada Yeni Yöntemler ve Kara Paranın Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Yazarlar
Ufuk Ünlü

Dergi Adı
Sayıştay Dergisi

Cilt
Nisan-Haziran 2019, Sayı 113, ss. 155-179

Anahtar Kelimeler
Kara Para ; Kara Para Aklama ; Öncül Suç ; Vergi Cenneti ; Elektronik Para ; Akıllı Kart

Özet
Kaynağı suç olan ve yasa dışı yollardan elde edilen her türlü aktif değer kara para olarak tanımlanırken, söz konusu aktif değerin çeşitli yöntemlerle yasalaştırılması kara paranın aklanması olarak tarif edilmektedir. Kara para ve kara paranın aklanması faaliyetleri, ülke ekonomileri ve nihayetinde dünya ekonomisi için en önemli sorunlar olan ekonomik ve sosyal bir sorun olarak kabul edilmektedir. Gelişen teknoloji ve küresel ekonomik faaliyetler, suç gelirlerinin daha kolay ve çabuk aklanmasını sağlamış ve bu nedenle ülke ekonomileri bu süreçten daha fazla etkilenmişlerdir. Özellikle teknolojiden yararlanarak geliştirilen yeni kara para aklama yöntemleri ekonomiler üzerinde ciddi olumsuz sonuçlara neden olmaktadır.

Başlık (Yabancı Dil)
New Methods in Money Laundering and Its Effects on the Economy

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Black Economy ; Money Laundering ; Predicate Crime ; Tax Heaven ; Digital Cash ; Smart Card

Özet (Yabancı Dil)
While all the assets obtained from illicit ways are defined as black economy, the act of legalising such assets by various methods is described as money laundering. The activities of black economy and money laundering are considered to be economic and social problems, which are the most important problems for the country economies and ultimately for the world economy. Advanced technology and global economic activities have made crime revenues to be laundered in an easier and quicker manner, and therefore this process has affected the country economies more. Especially, the new methods of money laundering developed by taking advantage of technology have had serious negative consequences on economies.