Görüntüleme (gezinme ile): -- Görüntüleme (arama ile): 1 -- IP: 3.226.72.194 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Suçta Kullanılmak Üzere Hazırlanan Eşyanın Müsaderesi

Yazarlar
Güneş Okuyucu Ergün

Dergi Adı
Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Cilt
Mart-Nisan 2021, Sayı 153, ss. 169-185

Anahtar Kelimeler
Müsadere ; Eşya Müsaderesi ; Kazanç Müsaderesi

Özet
Türk Ceza Kanunu’nda eşya müsaderesi ve kazanç müsaderesi olmak üzere iki kategori halinde düzenlenen müsadere, öteden beri tartışmaların ve eleştirilerin konusu olmuştur. Müsadereye ilişkin en problemli konulardan birisi TCK m. 54 / 1’in 2. cümlesinde düzenlenen suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşyanın müsaderesidir. Bu çalışmada önce genel olarak müsaderenin hukuki niteliği ve uygulanma koşulları kısaca ele alınmış ; ardından da suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşyanın müsaderesi ile ilgili sorunlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Son olarak sorunun çözümü mahiyetinde, söz konusu hükmün temel hak ve özgürlükler ile ceza hukuku ilkeleri açısından sahip olduğu sakıncalar nedeniyle ilga edilmesi önerisinde bulunulmuştur.

Başlık (Yabancı Dil)
Confiscation of Goods Prepared to Be Used in a Crime

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Confiscation ; Confiscation of Goods ; Confiscation of Earnings

Özet (Yabancı Dil)
The confiscation, which is regulated in the Turkish Penal Code under two categories, namely the confiscation of goods and earnings, has been subject of discussions and criticism for long time. One of the most problematic issues regarding the confiscation relates to the confiscation of goods which is regulated under the second sentence of Article 54 / 1of the Turkish Penal Code. In this paper, firstly the legal nature and the implementation conditions of confiscation are briefly dealt with, and then the problematic areas regarding the confiscation of goods which are prepared for being used in a crime are analysed. Lastly, as a proposed solution to the problem, the relevant provision is recommended to be repealed because of the concerns raised by its contradiction to the fundamental rights and freedoms and the general principles of criminal law.