Görüntüleme (gezinme ile): 2 -- Görüntüleme (arama ile): 1 -- IP: 34.236.134.129 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Yerel Yönetimlerin Borçlanma Araçlarından Biri : Belediye Tahvilleri

Yazarlar
Vicdan Cevher Kılıç, Emine Kaya

Dergi Adı
Çağdaş Yerel Yönetimler

Cilt
Ocak 2021, Cilt 30, Sayı 1, ss. 47-69

Anahtar Kelimeler
Belediye tahvilleri ; yerel yönetim finansmanı ; kamu finansı ; tahvil ihracı

Özet
Belediye tahvil ihracı, belediyelerin bir finansman yöntemidir. Etkin bir belediye tahvil piyasasının kurulmasıyla birlikte, yatırımcılar banka sektörü dışında bir yatırım fırsatına sahip olurken, yerel yönetimler finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Türkiye 2020 yılına dek yerel belediye tahvil piyasasında çok başarılı olamamıştır. Dolayısıyla, Türkiye'de etkili bir belediye tahvil piyasası henüz kurulmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve ABD belediye tahvil piyasalarını incelemek ve Türkiye'de etkin ve verimli şekilde işleyen sürdürülebilir tahvil piyasasının oluşması için önerilerde bulunmaktır. ABD’de yerel tahvil piyasası eski ve gelişmiş olduğundan, bu çalışmada da ABD belediye tahvil piyasası örnek alınmıştır. Türkiye'nin siyasi, ekonomik koşulları v e belediye tahvil ihracı için mevzuat avantajı göz önünde bulundurularak, bu çalışmada SWOT (güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar, tehditler) analizi yapılmıştır.

Başlık (Yabancı Dil)
One of the Debt Instruments of the Local Governments : the Municipal Bonds

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Municipal bonds ; local government financing ; public finance ; bond issuance

Özet (Yabancı Dil)
Municipal bond issuance is a financing method of municipalities. With the establishment of an effective municipal bond market, the investors have an investment opportunity outside the bank sector, while local governments can meet their financing needs. Local municipal bond market in Turkey until 2020, have not been very successful. Thus, an effective municipal bond market in Turkey has not yet been established. The aim of this study is to examine Turkey and the US municipal bond markets and make recommendations for the creation of effective and efficient functioning of sustainable bond market in Turkey. Since the local bond market is old and developed in the USA, the USA municipal bond market is taken as an example in this study. Considering Turkey's political, economic conditions and the advantages of legislation for the issuance of municipal bonds, SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) analysis was performed in this study.