Görüntüleme (gezinme ile): 5 -- Görüntüleme (arama ile): 2 -- IP: 34.236.134.129 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Friedrich Nietzsche'nin Joseph A.schumpeter'in İktisat Düşüncesi Üzerindeki Etkisine Dair Bir Not

Yazarlar
Ertuğrul Kızılkaya

Dergi Adı
Doğuş Üniversitesi Dergisi

Cilt
Temmuz 2004, Cilt 5, Sayı 2, ss. 197-212

Anahtar Kelimeler
Schumpeter ; Nietzsche ; Yaratıcı Yıkım ; Girişimci

Özet
Joseph A. Schumpeter (1883-1950) tarafından eserlerinde ortaya konulan en özgün ve iddialı fikir, bir kahramanın, yaratıcı girişimcinin, dinamik iktisadî yapının öncüsü olmasıdır. Bu mükemmel insan iktisadın üretici güçlerine yeni olanaklar sağlamaktadır. Bu bağlamda, Nietzsche'nin görüşlerinin Schumpeter'inkiler ile çok sayıda benzerliği vardır. Diğer taraftan, Schumpeter'in vizyonunda Nietzsche'nin tanımladığı anlamda bir yaratıcı unsur da bulunmaktadır. Zamanla bu unsur, iktisadî olgunun gerçek doğasını anlamaya yönelik, daha tutarlı analitik bir önermeye dönüşmüştür. Dolayısıyla, Schumpeter'in girişimcinin önem yitirmesi veya kapitalizmin çöküşü gibi bazı analitik önermelerine, test edilemeyen karakterlerine rağmen, rasyonelleştirilmeleri kaydıyla hoşgörü gösterilebilir.

Başlık (Yabancı Dil)
A Note on the Influence of Friedrich Nietzsche on the Economic Thought of Joseph A. Schumpeter

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Schumpeter ; Nietzsche ; Creative Destruction ; Entrepreneur

Özet (Yabancı Dil)
The more original and provocative these which Joseph A. Schumpeter (1883-1950) developed in his work is that an heroic individual, the creative entrepreneur is the innovator of the dynamic economic system. This is the greatest personality who introduces new abilities to the productive forces of the economy. In this context, Nietzsche's thoughts have many similarities with those of Schumpeter's. On the other hand, there is a Nietzschean creative element in the vision of Schumpeter. As time passed, this element has been transformed into a more coherent analytical proposition to understand the very nature of the economic phenomenon. Despite the untestable character of some Schumpeterian analytical propositions, like the obsolescence of the entrepreneur or the danger of the decline of capitalism, we could have tolerance towards them in a rationally justified manner.