Görüntüleme (gezinme ile): 238 -- Görüntüleme (arama ile): 16 -- IP: 34.236.134.129 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Totalitarizm: İdeolojik Kökenleri ve Toplumsal İnşa Araçları

Yazarlar
Halis Çetin

Dergi Adı
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt
Mayıs 2002, Cilt 26, Sayı 1, ss. 15-43

Anahtar Kelimeler
Totalitarizm ; İdeoloji ; Liderlik ; Bürokrasi ; Sosyal ; Siyasal ve Ekonomik Mühendislik

Özet
Bu çalışma totalitarizmin ideolojik kökenlerini ve toplumsal inşa / düzenleme araçlarını incelemektedir. Çalışma doğal olarak totalitarizme bir ahlak, ideoloji, sosyal ilişki ve siyasal bir sistem, kısaca hayatın tümüne yansıyan bir sistem olarak, onun felsefi şartlarını ve ilkelerini ele almaktadır. Çalışma totalitarizmi oluşturan ve onu diğer siyasal sistemlerden ayıran temel ilkeleri incelemektedir. Çalışma totalitarizmin temel ilkeleri olarak statükonun haklılaştırılması, kendi dışındakileri ret / ötekinin yaratılması ve sosyal, siyasal ve ekonomik mühendis olarak toplumun topyekün inşasını incelemektedir. Çalışma totalitarizmin toplumu kurmasının, düzenlemesinin araçları olarak ideoloji, mitoloji, liderlik, eğitim, bilim-bilgi, bürokrasi, teknokrasi ve ekonomiyi analiz etmektedir.

Başlık (Yabancı Dil)
Totalitarianism: Its Ideological Origins and Social Construction Means

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Totalitarianism ; Ideology ; Leadership Bureaucracy ; Social ; Economic and Political Engineering

Özet (Yabancı Dil)
This study examines ideological origins and ordering means of totalitarianism. Naturally it deals with philosophical circumstances which established totalitarianism as an ethic, ideology, social relation and a political system, in short as a mode reflecting totally to daily life. This study concerns with primary principles that construct totalitarianism and separates it from other political systems. The study examines principles of totalitarianism. These principles are justification of status quo, creation and exclusion of “others”, and reconstruction of society in terms of social, economic and political engineering. The dissertation, in detail, examines means of totalitarianism. The ideology, mythology, heroism, charisma, leadership, science-knowledge, education, bureaucracy, technocracy and economy are defined and criticised as constructive and ordering means of totalitarianism.