Görüntüleme (gezinme ile): 12 -- Görüntüleme (arama ile): 5 -- IP: 3.215.16.238 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Vakıflar (Medenî Kanun'dan Önceki ve Sonraki Vakıf Nev'ileri ve Hukukî Mahiyetleri)

Yazarlar
Ahmet İşeri

Dergi Adı
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt
1964, Cilt 21, Sayı 1-4, ss. 199-280

Anahtar Kelimeler
Vakıflar Kanunu ; Sahih Vakıflar ; İrsat ; Tahsisat ; Zürrî Vakıflar ; Mukataalı Vakıflar ; İcareteynli Vakıflar ; Mazbut Vakıflar ; Selâtin Vakıfları ; Gayrimazbut Vakıflar ; Mülhak Vakıflar ; Müstesna Vakıflar ; Eizze Vakıfları ; Guzzat Vakıfları