Görüntüleme (gezinme ile): 13 -- Görüntüleme (arama ile): 3 -- IP: 3.215.16.238 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Türk Hukuk Sisteminde Kabul Edilen Erteleme Kurumları Üzerine İnceleme

Yazarlar
Ersin Şare

Dergi Adı
Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Cilt
Mart-Nisan 2014, Sayı 111, ss. 163-236

Anahtar Kelimeler
Erteleme ; denetimli serbestlik ; kamu davasının açılmasının ertelenmesi ; muhakemenin ertelenmesi ; hükmün açıklanmasının geri bırakılması ; hapis cezasının infazının ertelenmesi

Özet
Dünya üzerindeki bir çok ülkede kabul edilen erteleme kurumu, cezanın bireyselleştirilmesi vasıtası olduğu gibi, hürriyeti bağlayıcı kısa süreli hapis cezalarının sakıncılarını da gidermektedir. Günümüz ceza hukuku sistemlerinin hemen hepsinde kabul edilen erteleme müessesinde ; failin cezası belli bir süre ertelenmekte, belirlenen denetim süresi içerisinde faile yükümlülükler getirilmektedir. Erteleme müessesinden beklenen, ilk defa suç işleyen ya da tesadüfi suçlu olarak adlandırılan kişinin cezaevine girmesini engelleyip faile yeni bir şans tanınması, belirlenen denetim süresi içerinde mahkemece öngörürülen tedbirler nedeniyle ceza almadığı yönünde bir yargıya kapılmaması, failin toplum içerisinde cezasını çekerek ıslah olması, bir daha suç işlemesinin önüne geçilmesini sağlamasıdır. Hukuk sistemlerinde yargılamanın aşamalarına göre erteleme kurumları kabul edilmiştir. Bu kurumları, suç işlemiş fail hakkında kamu davasının açılmasının, duruşmanın yapılmasının, suçluluğun tespitini veya mahkumiyet hükmünün verilmesinin, hüküm verilmiş ise ; infazını belirli bir süre içinde göstereği iyi hale bağlı olarak ertelenmesi olarak sıralayabiliriz. Türk hukuk sisteminde kamu davasının açılmasının, hükmün açıklanmasının, hapis cezasının infazının ertelenmesi kurumları düzenlenmiş, esas olarak muhakemenin ertelenmesi kurumuna yer verilmemiştir. Ancak 5237 sayılı kanunun 191. maddesinde yapılan değişiklikle muhakemenin ertelenmesine benzer bir düzenleme getirilmiştir.

Başlık (Yabancı Dil)
An Investigation on the Suspension Sentence in Turkish Law System

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Suspension ; probation ; suspension sentences for public prosecution ; postponement for the judge’s announcement of the conviction ; postponement of the judgement ; suspended execution of the imprisonment

Özet (Yabancı Dil)
As is the case with many law systems all around the world, the suspension sentence in Turkish law system does not only help individualize the penalty but also prevents the negative consequences of the short-term imprisonment. With the suspension sentence, the sentence of the defendent is conditionally suspended for a certain time period with certain obligations imposed to his / her actions. The advantages of the suspensions can be considered as the following ; before incarceration, they give a chance to a convicted person who committed a crime for the first time, they help the convicted person to serve his sentence in public, and the obligations imposed during the suspension period help the convicted person not to underestimate the consequences of the crime he / she committed. There are different types of suspension sentences ; a suspension for public prosecution, the postponement of criminal sentencing, and the suspension sentence which withholds execution of the penalty as long as the defendant exhibits good behavior.Turkish law system includes the suspension sentences for public prosecution, for the postponement of the penalty and for the postponement for the judge’s announcement of the conviction, but not for the postponement of the judgement. However, with the changes made to law no 5237 section 191, some flexibility is brought upon the suspension of the case for the postponement of the judgement.