Görüntüleme (gezinme ile): 104 -- Görüntüleme (arama ile): 5 -- IP: 3.215.16.238 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Bazalt Lifler ve Bazalt Lifli Betonların Mekanik Özellikleri

Yazarlar
Ahmet B. Kızılkanat, Nihat Kabay, Veysel Akyüncü, Gökhan Erdoğan

Dergi Adı
Sigma : Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Cilt
2014, Cilt 32, Sayı 4, ss. 444-452

Anahtar Kelimeler
Bazalt lif ; beton ; durabilite ; mekanik özellikler

Özet
Gevrek bir malzeme olan betonun enerji yutma kapasitesi düşük düzeylerdedir. Betonun daha sünek bir hale gelebilmesi için farklı yöntemler kullanılır. Betonda lif kullanımı bu yöntemler arasında en etkin olanıdır. Genellikle kullanılan lifler arasında çelik, polimer, cam ve karbon lifler sayılabilir. Basınç dayanımına kısmen de olsa katkıda bulunmasına rağmen lif kullanımında amaç betonun eğilme ve çekme dayanımını arttırmaktır. Liflerin esas rolü matris fazında ilk çatlak oluşumundan sonra çatlak boyunca köprü vazifesi görüp, çatlak gelişimini engellemektir. Volkanik bir kayaç olan bazaltın eritilmesi işleminden sonra küçük parçalar haline getirilmesi yoluyla elde edilen bazalt lifler diğer liflere göre birçok üstün özelliğe sahiptir. Yapılan çalışmalardan, bu liflerin betonun çekme dayanımı, kırılma enerjisi gibi mekanik özelliklerine olumlu yönde etki ettiği görülmektedir.

Başlık (Yabancı Dil)
Basalt Fibers and Mechanical Properties of Basalt Fiber Reinforced Concrete

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Basalt fibers ; concrete ; durability ; mechanical properties

Özet (Yabancı Dil)
Concrete is a brittle material with a low energy absorption capacity. There are several methods to increase the ductility of concrete where incorporation of different type of fibers is usually known as the most effective one. The most common type of fibers used for reinforcing concrete is steel, polymer, glass and carbon fibers. Although the addition of fibers might slightly increase the compressive strength of concrete, the main benefit occurs in terms of flexural and tensile strength of concrete. The principal role of the fibers is to modify the behavior of the material once the concrete matrix has cracked by bridging across the cracks as they begin to open and preventing the crack development. Basalt fibers are obtained by melting process of volcanic basalt rock. These fibers have many superior properties when compared to other fibers. Studies have shown that basalt fibers favorably affect the mechanical properties of concrete such as tensile strength and fracture energy.