Görüntüleme (gezinme ile): 105 -- Görüntüleme (arama ile): 3 -- IP: 44.201.97.224 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Ölümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti : Dijital Miras

Yazarlar
Yasemin Maraşlı Dinç

Dergi Adı
Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Cilt
Mayıs-Haziran 2019, Sayı 142, ss. 273-287

Anahtar Kelimeler
Dijital Malvarlığı ; Dijital Miras ; Miras ; Sosyal Medya ; Sosyal Medya Hesabı ; İntikale Elverişlilik ; İntikal Kuralları

Özet
Malvarlığı kavramının para ile ölçülebilme kıstasından hareketle yapılan tanımı onun yalnızca klasik yönünü ifade etmektedir. Dijital malvarlığı kavramı ise klasik malvarlığı tanımının ötesinde, maddi değeri olsun veya olmasın, kişilerin sanal ortamda sahip oldukları varlıkları tanımlamaktadır. Gelişen teknolojinin bir ürünü olan bu kavram, birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan en önemlisi ise hakkında kanuni bir düzenleme henüz yapılmamış olan dijital mirasın mümkün olup olamayacağıdır. Çalışmamızda da miras hukukuna ilişkin mevcut düzenlemeler ve intikal kuralları ışığında, sosyal medya hesaplarının intikale elverişli olup olamayacağı incelenmiştir.

Başlık (Yabancı Dil)
Legal Fate of Social Media Accounts After Death : Digital Heritage

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Digital Asset ; Digital Heritage ; Heritage ; Social Media ; Social Media Account ; Suitability to Succession ; Rules of Succession

Özet (Yabancı Dil)
Definition of the term of asset from the point of the rule of evaluability with currency describes only classical side of asset. The term of digital asset beyond the term of classical asset describes the assets of individuals in virtual environment no matter they have material value or not. The term of digital asset as a result of developing technology, brought some problems with itself. The most important problem is that if succession of digital assets-which isn’t regulated in any regulation-is possible or not. In our study, in the light of regulations related to law of succession and succession rules, the possibility of succession of social media accounts are examined.